Den aktuella Gartnerundersökningen genomfördes mellan oktober och december 2021. De 699 respondenterna finns i USA, Tyskland och Storbritannien och är chefer hos organisationer som har implementerat AI eller avser att implementera AI inom tre år.

Från svaren framkommer det att hela 80 procent av cheferna tror att automatisering kan tillämpas på alla affärsbeslut. Särskilt efter att man sett att ju mer automatisering som bäddas in desto mer utvecklar bolagen sin användning av AI i sina automatiseringsstrategier.

– Undersökningen har visat att företag går bort från ett rent taktiskt förhållningssätt till AI och börjar tillämpa AI mer strategiskt. Till exempel använder en tredjedel av organisationerna AI inom flera affärsområden, vilket skapar en större konkurrensfördel genom att stötta beslut i olika affärsprocesser, säger Erick Brethenoux, analytiker på Gartner

Undersökningen visar också att i genomsnitt 54 procent av AI-projekten klarar steget från pilot till produktion. Det är en marginell ökning jämfört med Gartner 2019 AI in Organizations Survey, där den genomsnittliga siffran var 53 procent.

40 procent angav att de har tusentals AI-modeller utplacerade, något som skapar en komplexitet inom organisationen, och det gör det också svårare att kunna visa värdet av investeringen.

– Att skala AI fortsätter att vara en betydande utmaning. Organisationer kämpar fortfarande för att koppla algoritmerna de bygger till ett affärsvärde, vilket gör det svårt för it och företagsledning att motivera den investering som krävs för att operationalisera modeller, säger Frances Karamouzis, analytiker på Gartner

En faktor som brukar anföras som hinder för AI-utveckling är tillgången på kompetens. Det gäller dock inte i det här fallet. Hela 72 procent av cheferna rapporterade att de har eller kan hämta det AI-kunnande de behöver.

– De mest framgångsrika organisationerna använder en kombination av intern utveckling och extern rekrytering för AI-talanger. Detta säkerställer att teamet förnyar sig kontinuerligt genom att lära sig nya AI-färdigheter och tekniker och överväga nya idéer utanför organisationen, säger Erick Brethenoux.