I den andra upplagan av sin säkerhetsrapport Cyber Signals, skriver Microsoft att de, efter att ha analyserat anonymiserad säkerhetsdata, upptäckt att 80 procent av alla ransomware-attacker möjliggörs av vanliga inställningsfel i mjuk- och hårdvara.

Exempelvis kan det vara så att verktygen som används aldrig justerats från sina standardinställningar eller så kan det vara säkerhetsverktyg som inte testats eller ställts in felaktigt.

Microsoft konstaterar också att eftersom hela 80 procent av alla ransomware-attacker möjliggörs genom vanliga felinställningar, så finns det goda möjligheter att skydda sig mot attacker genom att se till att ha god cyberhygien.

Exempelvis genom att se till så allt är uppdaterat, att cybersäkerhetsverktygen är korrekt inställda, att makros och script som hackare ofta använder är avstängda och att organisationen använder sig av flerfaktorsautentisering.

Läs också: Svenska företag har dålig koll på hoten - drygt 80 procent ser sig som sårbara