En eventuell digital euro – som europeiska centralbanken håller på att utreda – kan ha flera fördelar. Till exempel skulle den kunna underlätta gränsöverskridande betalningar och fungera som ett digitalt monetärt ankare. Det uppgav chefen för den finska riksbanken Olli Rehn, som också har en bakgrund som EU-kommissionär, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Rehn höll under tisdagen ett tal vid University of California, där han berättade att den europeiska centralbanken ECB håller på att utreda en digital euro och den första utredningsfasen väntas avslutas i oktober 2023.

Därefter kommer ECB ta beslut om huruvida de ska börja bygga en digital euro.

Rehn ser flera fördelar med att en centralbank introducerar en digital valuta. Till exempel skulle den kunna öka tillgången på centralbankspengar och underlätta för betalningar mellan människor. Han tror också att en digital form av centralbankspengar kan öka stabiliteten i framtidens finansiella system.

– En digital euro skulle ge människor ytterligare valmöjligheter för hur de ska betala och göra det enklare att göra det i en allt mer digitaliserad ekonomi.

Rehn säger att befintliga privata kryptotillgångars begränsningar är strukturella på grund av deras volatila priser och sårbarhet för cyberrisker.

Även USA:s centralbank, Federal Reserve System, utreder en digital valuta och avslutade i juni en period av offentligt samråd, då de inhämtade synpunkter.

Svenska Riksbanken håller även den på med ett projekt där de utreder en svensk e-krona, där de börjat testa hur en sådan lösning skulle kunna fungera i praktiken.