Sedan lång tid tillbaka har Microsoft jobbat på att flytta över molntjänsterna Microsoft 365 och Office 365 till den egna plattformen Azure, men enligt Zdnet är arbetet långtifrån klart.

I dagsläget sköts Microsoft Teams, Sharepoint Online, Office Online och Xbox Live mestadels från Azure, medan Exchange Online och Outlook.com kommer att flyttas över inom kort.

För att påskynda övergången använder sig Microsoft av Azure Kubernetes Service (AKS), något som även ska leda till ökad säkerhet och minskade kostnader på sikt.

Enligt uppgift dröjer det ytterligare några år innan alla tjänster har flyttats över till Azure, men därefter har Microsoft fullständig kontroll över dem.