Molnföretaget Cleura och Skellefteåbaserade mjukvarubolaget Nuiteq jobbar nu tillsammans för att få ut en ny digital mötestjänst på marknaden.

Nuiteq ska leverera sin tjänst Nuiteq Stage från Cleuras datacenter i Stockholm, och dess Compliant Cloud, som bland annat profileras med inbyggd regelefterlevnad för GDPR och OSL. Nuiteq Stage finns också med som rekommenderad mötestjänst från Esamverkan-gruppen, när de tittat på alternativ till de amerikanska jättarna.

– Efterfrågan på säkra, lagliga och pålitliga digitala möteslösningar utvecklade och driftade i Sverige har ökat dramatiskt sedan förra årets ogiltigförklarande av dataöverföringsavtalet mellan EU och USA. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att drifta Nuiteq Stage på ett europeiskt moln som lever upp till lokala lagar och regler. För detta ändamål är Cleura det självklara och bästa alternativet. Inte minst eftersom både vår tjänst och Cleura är rekommenderade av Esam i Sverige, säger Harry van der Veen, vd och medgrundare av Nuiteq.

– Vi har samma drivkraft, att utveckla innovativa digitala tjänster som samtidigt gör att kunderna kan vara trygga med deras informationen hanteras enligt gällande lagar och regler i Europa. Jag ser därför fram emot att arbeta tillsammans med Nuiteq i deras expansion och därmed fortsätta att bygga ett europeiskt ekosystem av digitala tjänster, säger Johan Christenson, grundare och chef för Innovation på Cleura.