USA:s cybersäkerhetsmyndighet Cisa skriver att de redan nu vill att organisationer vidtar åtgärder för att börja skydda nätverk från cybersäkerhetshot som kan uppstå i framtiden när kvantdatorer blir mer tillgängliga.

Bland orosmolnen finns möjligheten att framtidens kvantdatorer kommer att kunna användas för att knäcka dagens kryptering. Något som skulle påverka all säker onlinekommunikation samt utsätta kritisk infrastruktur för stora risker.

Cisa uppmanar därför organisationer som hanterar industriella kontrollsystem att se till så deras cybersäkerhetshantering beaktar risker från kvantdatorer.

”Vänta inte tills kvantdatorerna har börjat användas av våra motståndare innan ni agerar. Tidigare förberedelser kommer säkra en smidig migration till postkvantkryptografistandarden när den väl är tillgänglig”, skriver Cisa.

Läs också: IBM presenterar ny strategi för att motverka fel i kvantdatorer