Det amerikanska säkerhetsföretaget Venafi har sammanställt resultatet från en ny enkät som riktar sig till 1101 ledande säkerhetsexperter i USA, Australien och Europa.

Enligt enkäten uppger 66 procent av de svarande att deras företag har utsatts för attacker från statsstödda hackare och ungefär lika många, 64 procent, uppger att kriget mellan Ryssland och Ukraina har lett till att man har fått byta strategi.

Vidare anser 82 procent att geopolitik och cybersäkerhet är sammanlänkat och 77 procent hävdar att det redan i dagsläget pågår ett cyberkrig utan slut.

– Cyberkriget är här. Det ser inte ut som vissa människor föreställt sig men säkerhetsexperterna har insett att alla företag riskerar att attackeras av nationalstater, säger Kevin Bocek från Venafi i en kommentar.