Svenska Kraftnät är den myndighet i Sverige som ska ansvara för att elförsörjningen är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv.

Nu har man tagit in Netnordic, som fått i uppdrag att ta fram en ny teknisk lösning för mindre elproducenter. Det handlar främst om att samla in realtidsdata från till exempel vind- och solcellsparker. Genom realtidsmätningar hoppas Svernska Kraftnät få bättre analysunderlag och en mer komplett bild av kapacitetsutnyttjandet i elnätet.  

Ett krav är också att mätdatan ska krypteras under transporten mellan mätvärdesleverantörena och Svenska Kraftnät. Så den kommer övervakas av Netnordics security operation center och network operation center. 

– Vi är glada och stolta över att få förtroendet att genomföra detta kommunikationslösningsprojekt tillsammans med Svenska Kraftnät. Vi tycker det är väldigt spännande att vara delaktiga i utvecklingen av att skapa möjligheter för hållbar och förnybar elproduktion, säger Robert Malm, chef för Networks på Netnordic Sweden.