Med hjälp av mjukvara som utvecklats av Google och Capgemini har de franska skattemyndigheterna identifierat över 20 000 privata badpooler i nio regioner i landet på flygbilder, rapporterar BBC News.

Det handlar om pooler som inte tagits upp i fastighetstaxeringen och därmed inte räknats in i den fastighetsskatt som ägarna betalat. Totalt handlar det om runt 10 miljoner euro, över 100 miljoner kronor, som undanhållits.

Skattemyndigheterna tänker sig nu att mjukvaran på sikt ska användas för att också hitta tillbyggnader, uteplatser och lusthus som inte tagits upp i fastighetstaxeringen.