Det senaste tillskottet i Googles buggjägarprogram Vulnerability Reward Program, VRP, fokuserar på Googles öppen källkod-mjukvara och kodförråd som Github-åtgärder, applikationskonfigurationer och regler för åtkomstkontroll.

Det omfattar programvara som finns tillgänglig i offentliga kodförråd hos Google-ägda Github-organisationer samt en del kodförråd på andra plattformar, meddelar bolaget.

De högsta belöningarna kommer att gå till sårbarheter som finns i de mest känsliga projekten inom områdena Bazel, Angular, Golang, Protocol Buffers och Fuchsia.

Fokus ligger på de säkerhetsbrister som har mest påverkan på mjukvarans leveranskedja.

Baserat på allvarlighetsgraden i de rapporterade bristerna och projektens betydelse kommer belöningarna att variera mellan 100 dollar 31 337 dollar.

Mer information om det nya buggjägarprogrammet finns på Googles webbplats.