Sedan 2019 har Iver varit helhetsleverantör av arbetsplatstjänster till Sollentuna kommun. Det nytecknade avtalet sträcker sig till 2024 och i Ivers leverans ingår digitala tjänster och funktioner där bland annat klientmanagering, virtuell arbetsyta, imagehantering och mdm ingår.

– Förnyade förtroenden från befintliga kunder är det bästa kvittot vi kan få på att vi lever upp till våra kunders förväntningar. Därutöver är det självklart viktigt att vi fortsätter att utveckla vår leverans till kunder inom offentlig sektor. Nu ska vi säkerställa att vi med användarupplevelsen i fokus levererar digitala arbetsplatser som stöttar moderna arbetssätt och tillgodoser Sollentuna kommuns krav på mobilitet, produktivitet och säkerhet, säger Magnus Furmarker, affärsutvecklingschef på Iver.