Tekniska verken är en koncern som jobbar med tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. Verksamheten är baserad i Linköping.

Nu har man tecknat ett femårigt ramavtal, där tre konsultbolag valts ut. Ramavtalet innefattar projektledning, förvaltningsledning, tjänstedesign samt kvalitets-, krav- och testledning.

Det tre bolag som valts ut är Castra, HiQ och Nexer.

– Vi är mycket stolta över förtroendet att bli en helt ny ramavtalsleverantör och få möjligheten att leverera kompetens inom management och strategi. På det viset kan vi stötta Tekniska verken i deras verksamhetsutveckling och öka både kundnytta och effektivitet, säger Petra Holmbäck, affärsområdeschef Nexer.