Microsoft låter meddela att man har gjort en ändring vad gäller certifieringen av nätverkskort i Windows Server.

Bakgrunden är att många användare har mötts av beskedet att konfigurationen inte stöds, något som beror på att den tidigare metoden för certifiering fokuserade för mycket på den uppmätta hastigheten i diverse mätverktyg.

Vid vardagligt användande spelar dessa mätresultat ingen större roll, så därför kommer en lång rad nätverkskort som tidigare underkänts nu att godkännas.

Vill du veta mer om förändringarna kan du ta del av en utförlig redogörelse från Dan Cuomo på Microsofts nätverksblogg.