I spåren av pandemin har arbetsmarknaden för ingenjörer ritats om ordentligt och möjlighet till distansarbete har blivit avgörande för att rekrytera ingenjörer – och för att behålla dem, det visar en ny undersökning från Sveriges Ingenjörer.

Nio av tio ingenjörer tycker att möjligheten att arbeta på distans är viktig och över hälften skulle inte söka jobb hos arbetsgivare som inte tillåter det. Skulle deras nuvarande arbetsgivare börja kräva närvaro på jobbet fem dagar i veckan skulle nästan 45 procent överväga att söka nytt jobb.

Och de har arbetsmarknaden på sin sida. Arbetslösheten har sjunkit från 1,7 procent i början av året till 0,9 procent i juli – den lägsta siffran på tio år.

Dessutom innebär genombrottet för distansarbete att fler ingenjörer är beredda att söka jobb längre från hemmet enligt Sveriges Ingenjörer.

Johan Kreicbergs som är samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer säger i en kommentar att företag som stramar åt möjligheten till distansarbete när pandemin nu är över får räkna med att medarbetare söker sig bort.

– Det är tydligt att arbetsgivare måste erbjuda attraktiva villkor och att flexibilitet och distansarbete värderas högt av ingenjörerna. Den som inte gör det kommer inte att stå sig i konkurrensen om arbetskraften.