Just nu arbetar finansdepartementet med ett förslag om att slopa elrabatten för datahallar som ska ut på remiss så snart som möjligt.

Den slopade rabatten är tänkt att öka incitamentet för energieffektivisering i datahallarna och regeringen skriver i ett pressmeddelande att förutsättningarna i dag är helt annorlunda än när rabatten infördes 2017 och att det därför finns ”anledning att ompröva de bedömningar som gjordes då”.

Regeringens utspel kommer bara dagar efter att Riksrevisionen i en granskning pekat på att skattesänkningen inte varit kopplad till några krav eller incitament kring att arbeta med hur datacentren kan bidra till energisystemen – genom att exempelvis energieffektivisera eller låta andra använda spillvärme.

”Det faktum att regeringen utgick från att en nedsättning av energiskatten skulle stimulera investeringar i datacenter, visar i sig att regeringen var medveten om att datacenter är väsentliga energiförbrukare. Det är därför rimligt att regeringen skulle ha övervägt datacentrens roll i energisystemet”, skriver Riksrevisionen.

Läs också: Skatterabatten för datacenter döms ut av Riksrevisionen – ”har regeringen förstått marknaden?”
Så tacklar datacenterbolagen de skenande elpriserna