Användandet av software-as-a-service, SaaS, eller programvara som tjänst, har exploderat de senaste åren. En nyligen genomförd undersökning av Axonius, som Venturebeat tagit del av, visar att 66 procent av organisationerna lägger mer pengar på den här typen av molnbaserad programvara nu än för ett år sedan.

Det finns heller inga tecken på att det här kommer att avta. Tvärtom svarar en stor majoritet, 74 procent, att mer än hälften av deras program nu är molnbaserade men bara en tredjedel uppger att de är bekymrade över kostnaderna som är förknippade med den här ökande användningen.

Undersökningen är gjord bland 500 seniora beslutsfattare i enterprise-organisationer i USA, Storbritannien och EU.

Det finns dock en anmärkningsvärd detalj i den här undersökningen – och det är att säkerhetstänket inte alls hänger med i utvecklingen.

En majoritet av de svarande uppger att de rankar SaaS-säkerhet först på fjärde plats eller ännu lägre på listan över sina nuvarande säkerhetsprioriteringar. Detta trots att de nyligen gjort betydande investeringar i just SaaS-program.

Även om de här ledarna är införstådda med riskerna – 66 procent medger att ökningen av SaaS-applikationer har resulterat i mer komplexitet och ökade säkerhetsproblem i deras organisationer – så har det blivit nästan omöjligt för it- och säkerhetsteam att hålla jämna steg med utvecklingen.

Deltagarna pekar på begränsad tid och resurser, press från ledningen att fokusera på andra frågor och personalbrist som sina främsta skäl att inte prioritera SaaS-säkerheten.