För ett år sedan slog de två konsultbolagen Sysco och Cegal ihop sina verksamheter. Och den nordiska satsningen fortsätter genom att man köper danska Systemtech. Det Århusbaserade bolaget har specialiserat sig på databaslösningar, Microsoft SQL Server samt Azure SQL. Efter sammanslagningen kommer Cegal att ha ett 30-tal anställda i Danmark.

– Vi är glada över att expandera teamet i Danmark. Med Systemtech ombord kan vi nu erbjuda kunder i hela Danmark ett heltäckande erbjudande inom open source, Oracle och Microsoft, med 24/7-övervakning och säker drift av affärskritiska databaser, säger Cegals Sverigechef Rafael Gonzalez.

– Med ökad digitalisering och en stark tillväxt av våra kunders datavolymer upplever jag en tydlig önskan om att kunna arbeta mer effektivt med data. Framför allt ökar efterfrågan på att kunna kombinera flera teknologier. Genom att bli en del av Cegal, som inom många områden matchar Systemtech när det gäller värderingar och kundtyper, ser jag stora möjligheter att kombinera vår specialiserade expertis på Microsofts dataplattform med Cegals bredd på andra plattformar som bland annat Oracle. Det gör oss till en ännu mer komplett leverantör av specialiserade databastjänster, säger Systemtechs vd Bjarne Rasmussen.