Teknikinköpare i offentlig sektor har den längsta genomsnittliga köpcykeln av alla branscher. Detta enligt en ny global undersökning som analysföretaget Gartner gjort bland 1120 chefer, varav 79 från offentlig sektor.

Den genomsnittliga tiden för offentlig sektor att göra ett inköp låg på 22 månader.

Bland skälen som uppges är att grupperna är för stora och att personer på ledningsnivå i mindre utsträckning deltar i processen (här är siffran 41 procent jämfört med den privata sektorns 55 procent). Det senare innebär också att chefer på ledningsnivå är mindre villiga att försvara processen om det uppstår problem.

En stor del (68 procent) förklarar förseningar med brist på specifik information från it-leverantören.

Inköpsteamen i offentlig sektor är stora och komplexa. En typisk grupp har 12 deltagare på olika nivåer i processen. Om man jämför med privat sektor är det vanligare att gruppen består av personer på lägre nivå i organisationen.

Nästan hälften (48 procent) av de svarande talar om måttliga eller betydande förseningar i inköpsprocessen. Den kumulativa effekten av fördröjningsfaktorer adderade i genomsnitt sju månader till den offentliga inköpscykeln.

– Teknikinköp medför utmaningar för den offentliga sektorn som inte är så vanliga i andra branscher, säger Dean Lacheca, analytiker på Gartner. Varje jurisdiktion har sina egna upphandlingslagar och policys, och inom det kan varje myndighet eller avdelning göra sin egen tolkning av dessa. Att inte följa reglerna kan få allvarliga konsekvenser, från oönskad publicitet till personlig risk för rättsliga processer.

De faktorer som resulterar i förseningar inträffar ofta innan den officiella inköpsprocessen inleds, skriver Gartner vidare. Det kan handla om att utveckla affärscaset, förändringar som kräver ytterligare research och utvärdering samt att nå en överenskommelse kring budgetering.