Utvecklare som vill förbättra säkerheten i sina program som baseras på öppen källkod kan nu ta del av en ny databas som listar kända sårbarheter i Go-moduler.

Databasen finns tillgänglig på sajten vuln.go.dev och innehåller sårbarheter som fått en CVE-beteckning, nämnts i Githubs säkerhetsbulletiner eller rapporterats av utvecklare.

Innan en sårbarhet läggs till i databasen görs en granskning av säkerhetsexperter, något som ska säkerställa att databasen håller hög kvalitet.

Vill du veta mer om databasen kan du ta del av en utförlig beskrivning med titeln Go Vulnerability Management.