Förra året lade EU-kommissionen fram ett nytt lagförslag gällande skärpta regler för användningen av artificiell intelligens (AI).

Tankesmedjan Brookings riktar emellertid hård kritik mot förslaget, detta då enskilda utvecklare riskerar att bli juridiskt ansvariga för hur tekniken används.

Enligt Brookings skulle resultatet av det nya regelverket bli att viktig forskning stoppas och att de stora teknikföretagen mer eller mindre får ett monopol på AI-utvecklingen.

Liknande tankegångar förs fram av Allen Institute for AI. I ett mejl till Techcrunch skriver institutets grundare Oren Etzioni att det vore smartare att lägga ansvaret på de som tillämpar den artificiella intelligensen än de som skapar den. Med andra ord borde EU lägga fokus på att ändra regelverket för autonoma fordon, bottar eller leksaker i stället för att ge sig på utvecklare.

Är du nyfiken på lagförslaget kan du ta del av det i sin helhet här.