Vi arbetar allt mer med digitala verktyg men är vi nöjda med dem? Nej inte särskilt, det visar flera undersökningar som kommit på senare tid.

Bland it-anställda i Europa uppger exempelvis 91 procent att mjukvaran på jobbet gör dem frustrerade – 34 procent känner att den gör dem långsammare i sitt jobb. Det visar en global undersökning som Freshworks genomfört bland it-medarbetare där Sverige, Nederländerna, Frankrike och Tyskland är de europeiska länder som deltagit.

De uppger att de lägger så mycket som sju timmar i veckan på att hantera komplexa applikationer – samtidigt som 54 procent uppger att det också finns funktioner i molntjänster som de aldrig använder. 38 procent skulle hellre välja enklare applikationer att jobba med, än fler semesterdagar.

Och det är inte den enda undersökningen som pekar i den riktningen. Userlane har tillfrågat användare generellt och där uppger fyra av tio medarbetare att de ofta upplever frustration eller problem med programvaror och digitala tjänster "alltid" eller "hela tiden".

Huvudproblemen som listas är att de tar för mycket tid att använda, att it-avdelningen inte hjälper tillräckligt snabbt och att tjänsterna kräver för många komplexa processer.

Inte förvånad

Användbarhetsexperten Jonas Söderström som skrivit boken Jävla skitsystem är inte direkt förvånad.

– Jag säger som jag såg på ett plakat i ett demonstrationståg en gång – ”I can't believe I'm still protesting this shit”.

Men med det sagt så tycker han sig ändå se en slags förändring efter pandemin.

– Ja, jag tror att det blivit värre – att det tagit ett kliv – efter pandemin i och med att det kommit till ytterligare ett lager, ytterligare en årsring i den teknikmängd vi möter förutom den som redan fanns, inte minns med alla nya onlineverktyg.

En annan del kan också vara att vi interagerar mer direkt med it-systemen på jobbet när vi arbetar på distans i stället för att kanske fråga en kollega samma sak. Det gör att vi arbetar ännu mer digitalt än tidigare.

– Jag tror vi ser en tillnyktring – varje ny tjänst eller applikation bidrar inte till nytta. Det är det undersökningarna visar.

Produktiviteten planar ut

Precis som att förtjusningen över sociala medier lagt sig och vi nu börjar se avigsidorna så gäller det också när det gäller de digitala system som vi infört tror Jonas Söderström. För faktum är att produktivitetskurvorna ser ut att plana ut samtidigt som teknikutvecklingen fortsätter uppåt.

– Det som digitaliserades först var de huvudsakliga arbetsuppgifterna – som att sekreterare fick ordbehandlare och vårdens journaler digitaliserades. De uppgifter som en stor del av arbetstiden ägnas åt. Och då kunde vi också se stora produktivitetsökningar.

Men den effekten blir inte alls densamma när man börjar digitalisera mer marginella system, sådant som vi inte egentligen lägger så mycket tid på. De har visserligen samma vinster men eftersom det handlar om mindre tid så blir bidraget totalt sett mindre. Samtidigt är kostnaderna desamma – underhåll, uppdateringar, inloggning och så vidare, förklarar han.

Jonas Söderström
Foto: Lars LundqvistJonas Söderström.

– Vi tittar oerhört sällan på nettoeffekterna av det vi gör – vi kan se att det snurrar snabbare men vi tittar inte på tiden för hantering av verktygen. Och när sedan människor känner av det och blir frustrerade så är det en spegling av det.

Inga enkla lösningar

Hur man löser det? Ja det finns inga enkla lösningar. Att samla mer funktioner i ett och samma verktyg kan vara bra men skapar större sårbarhet. Om något inte fungerar så kan allt stanna.

Automatisering? Att inte människor lägger sin tid alls på vissa uppgifter kan kanske vara ett sätt att runda problemet?

– Absolut, i bästa fall är det så. Men man måste vara beredd på att rätta saker om det går fel.

Jonas Söderström pekar på hur Skellefteå Kraft skickade ut erbjudanden om väldigt billiga elavtal av misstag eller när riksdagens it-system gjorde att dåvarande ledaren för Liberalerna Jan Björklund påstods ha avgått 2016 för att det inte lagts in någon sluttid för hans uppdrag.

– Sånt tror jag tyvärr vi får se mer av nu när vi lever i en så volatil värld där det händer oförutsedda saker hela tiden, säger Jonas Söderström.

Läs också: Nödrop från it-anställda: Över hälften utmattade efter ”extrema” år