Ett utkast till ett nytt EU-lagförslag som Reuters tagit del av vill se hårdare regler för säkerheten i uppkopplade prylar som smarta kylskåp och tv-apparater.

Detta innebär bland annat att tillverkare måste gå i god för sina produkters säkerhet och lösa de problem som uppstår. Företag måste också underrätta EU:s cybersäkerhetsmyndighet Enisa om incidenter inom 24 timmar efter att de upptäcks, samt arbeta för att hantera problemet.

Om reglerna inte efterlevs kan detta innebära böter på upp till 2,5 procent av ett företags årliga globala omsättning och att produkterna förbjuds inom EU.

Enligt förslagets egna analys skulle de hårdare reglerna kunna minska företags årliga kostnader för cybersäkerhet från 290 miljarder euro till 29 miljarder euro i efterlevnadskostnader.

Enligt Reuters kommer lagförslaget, Cyber Resilience Act, att presenteras officiellt den 13 september.

Läs också: Opinion - "Cybersäkerheten måste stärkas - här är MSB:s kravlista på nästa regering"