Iver har sedan tidigare haft Dina Försäkringar, som består av sex försäkringsbolag som samverkar under ett gemensamt varumärke, som kund. I och med det nya avtal på fem år som tecknats kommer uppdraget utökas. Iver ska under avtalsperioden leverera tjänster inom bland annat infrastruktur, system och applikation, cybersäkerhet samt security operations center.

– Dina Försäkringar har höga förväntningar på den nya leveransen. En tydlig röd tråd genom upphandlingen har varit ett stort fokus på cyber- och informationssäkerhet till följd av förändringar i omvärlden samt nya och kommande regelverk som träffar den finansiella sektorn, säger Dina Försäkringars cio Fatima Munir och berättar vad som fällde avgörandet.

– Iver har i upphandlingsprocessen svarat på ett tydligt och övertygande sätt på Dina Försäkringars ställda krav. Avtalet omfattar även tjänster inom CI/CD, devsecops vilket avses leda till ett närmare samarbete där vi kan gå mot en mer kunskapsbaserad leverans från Iver i stället för den mer traditionella instruktionsbaserade driftleveransen.

Carl-Magnus Månsson, vd på Iver, är nöjd över att få utökat förtroende.

– Dina Försäkringar och Iver har haft ett långt och framgångsrikt samarbete där Iver under många år tillhandahållit infrastruktur och drift för Dina Försäkringars affärskritiska system. I och med det nya avtalet har vi fått förtroendet att ta ett större ansvar för it-tjänster och infrastruktur samt utökar leveransen med ett omfattande åtagande inom cybersäkerhetstjänster och security operations center, säger han.