Knowit fortsätter växa sin managementkonsultaffär. Nu köper man Stockholmsbaserade Ascend och dess systerbolag Ionic, som tillsammans har cirka 60 medarbetare. Bolagen blir en del av affärsområdet Knowit Insight och stärker där främst områdena Business Technology och Commercial Excellence. Efter förvärvet har Knowit Insight cirka 500 konsulter i Norden.

– Ascend och systerbolaget Ionic stärker både vårt varumärke och erbjudande med sin höga kompetens och starka kundrelationer. Knowits managementkonsulterbjudande och marknadsposition blir nu starkare än någonsin och vi blir en ännu mer relevant partner för både befintliga och nya kunder, samtidigt som vi blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Carin Strindmark, affärsområdeschef Knowit Insight.

Ascend och Ionic verkar främst inom den privata sektorn och har långsiktiga relationer med flera större globala kunder, som till exempel Ericsson och Sandvik. Bolaget grundades 2014 och samtliga fyra grundare uppges vara kvar i bolaget efter samgåendet med Knowit.

Affären beräknas vara slutförd nu till månadsskiftet och den förvärvade verksamheten kommer successivt att integreras under varumärket Knowit.

– Vi ser en ökad efterfrågan på managementkonsulttjänster med en nära koppling till ny teknologi. Våra kunder efterfrågar i allt högre utsträckning stöd som kombinerar teknik- och verksamhetsförståelse, med förmågan att jobba både på strategisk och operativ nivå, säger Jonas Nodler, partner och medgrundare till Ascend och Ionic och blickar framåt.

– Vi har en tydlig ambition att fortsätta utveckla bolagen och kunna ge våra kunder ett ännu bättre stöd i deras viktigaste transformationer. Det känns därför som ett naturligt steg att bli en del av ett större sammanhang i Knowit. Ascend och Knowit kompletterar varandra väl och ligger väldigt nära varandra i kultur, värderingar och vision om att bygga ett hållbart och mänskligt samhälle.