För drygt fyra år sedan köptes norska Basefarm, som levererar publika och privata molntjänster, av den franska telekomjätten Orange för motsvarande 3,6 miljarder kronor. Sedan dess har man varit en del av koncernens affärsområde Orange Business Services, och det blir man än mer nu.

För från och med idag byter Basefarm, som i dagsläget har runt 750 anställda av vilka 160 finns i Sverige, namn. Framöver kommer man istället att verka under namnet Orange Business Services.

– Det känns jättekul. Det är spännande med förändring, och att gå in i en ny fas. Vi har varit en del av Orange i fyra år nu, säger Sverigechef Sara Murby Forste.

Varför tog det så lång tid att byta namn?

– Det var en ganska uttalad strategi att låta oss växa vidare med vår affärsplan och våra mål. Men man ser samtidigt ett stort affärsvärde i att verka under samma varumärke. Nu kan vi stötta varandra med resurser, och vi har sett att det kan bli rörigt för marknaden om man verkar under olika namn.

Det finns inte en risk att ni tappar er lokala prägel?

– Nej det tror jag inte. Vi är fortfarande väldigt lokala. Vi levererar tjänster för affärkritiska it-plattformar som har väldigt höga säkerhetskrav där den nära och snabba leveransen är avgörande, kanske än mer så idag med den geopolitiska osäkerhet som finns.

Sara Murby Forste betonar också vikten av att Orange Business Services är ett europeiskt bolag, inte minst ur ett datalagringsperspektiv. Och hon hoppas att den nya varumärkesidentiteten ska underlätta utbytet av kompetens inom koncernen.

– Vi har en enorm kapacitet med tillgång till mycket kompetens. Vi har 2 600 experter inom cloud, 3 900 inom Data & AI och 2 300 inom säkerhet. Att ha tillgång till det men ändå vara lokala är fantastiskt, säger hon.

Det lär inte heller vara färdigsatsat i Norden. Det är nämligen inom molnet, it och data som den franska koncernen har störst tillväxtambitioner.

– Det är där man satsar och gör förvärv och då är det också viktigt att ha ett enat bolag. Planen är att växa på flera marknader i Europa, säger Sara Murby Forste.

Så vi kan vänta oss fler förvärv?

– Det kan jag tänka mig att det blir.

I Sverige också?

– Det kan hända också.