Enligt nya uppgifter till Bloomberg så är det ännu luft i Googles ballong-internet Loon. Om än med den avgörande skillnaden att Google inte längre är involverat och att det inte längre förekommer några ballonger.

Nu är det istället startupen Aalyria (som Alphabet äger en minoritetsandel i) som kommer arbeta vidare med tekniken men som byter ut ballongerna mot laser och molnet för att ta internet till avlägsna platser. Både startupens laserteknik Tightbeam (en variant av ett annat Google-projekt, Sonora) och molnlösningen Spacetime kommer erbjudas tillsammans eller var för sig.

Loon var ursprungligen ett av Alphabets (Googles moderbolag) Moonshot-projekt som lades ner under 2021. Tanken var att ballongerna skulle ta supersnabbt internet till områden där det är svårt att få till uppkoppling.

Enligt CNBC är Aalyrias förhoppning att tekniken kommer användas för uppkoppling på flygplan, fartyg, mobiler och satelliter.

Läs också: Läckt EU-lagförslag kräver bättre säkerhet i uppkopplade prylar