Azure Policy är ett verktyg som Microsoft släppte 2017 och som ser till så att resursers egenskaper i Azures molnmiljö stämmer överens med de regler som satts av ett företag.

Nu skriver Microsoft på sin blogg att de kommer ändra på tillvägagångssättet gällande Azure Policy med målet att göra det enklare att införa nya regler samt se till att dessa följs genom ett Azure Policy-som-kod-verktyg i en utvecklingskatalog på Github.

”Drivkraften var att titta på alla överarbetade metoder och okompletta lösningar som användes och försöka producera något som enkelt kunde genomföras och hanteras av personer med liten kunskap om infrastrukturskod, samtidigt som den är skal- och hanterbar”, skriver Anthony Watherston, principal customer engineer, vid Microsoft.

Det hela börjar med att skapa en tom Github-utvecklingskatalog, klona eller förgrena den tomma utvecklingskatalogen lokalt på en dator och använda det medföljande Sync-Repo.ps1-scriptet för att utöka den. Det finns även en StarterKit-mapp med definitioner och pipor som användare kan kopiera till sina mappar och modifiera filerna efter behov. Det är också möjligt att skapa en definitions-mapp genom att importera definitioner från Azure Landing Zone-artifakter.

Läs också: Microsoft har fortfarande inte flyttat alla sin tjänster till Azure