Svenska Handheld Group, som tillverkar stryktåliga mobila datorer, får en ny ägare när man köps av Mildef, även det en svensk leverantör som fokuserat på taktisk it. Mildef köper samtliga aktier i Handheld Group.

De två företagen uppger att de ser stora möjligheter i sina gemensamma intressen och de kundrelationer som finns på båda sidor, och som inte nödvändigtvis överlappar varandra.

Planen är att Handhelds verksamhet ska drivas självständigt under namnet Handheld. Bolagets grundare och majoritetsägare Jerker Hellström och Thomas Löfblad kommer också att stanna kvar i bolaget och fortsätta arbeta i oförändrad form.

– Det är ovanligt att två företag inom samma bransch inte bara kompletterar varandras verksamheter på ett så bra sätt, utan även har en snarlik företagskultur med en stark teamkänsla som en av många viktiga framgångsfaktorer. Jag ser fram emot de möjligheter som nu skapas och att fortsätta bygga Handheld som en del i Mildef-koncernen. Den här affären kommer att föra med sig många synergier och intressanta möjligheter och därmed stärka vår verksamhet framåt, säger Handhelds vd Thomas Löfblad.

Mildef grundades 1997 i Helsingborg och levererar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. Bolagets 160 kunder finns främst i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och USA, och man säljer även via sitt partnernätverk till drygt 30 länder, främst inom EU.

Handheld tillverkar stryktåliga mobila datorer, handdatorer och tablets, som främst säljs till företag inom geomatik, logistik, skogsbruk, kollektivtrafik, byggbranschen, underhåll, gruvdrift, militär och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Sverige, men man har även dotterbolag i Finland, Storbritannien, Nederländerna, Italien, Tyskland, Schweiz, Australien och USA.

– Förvärvet av Handheld fyller flera syften för Mildefs expansion. Produktmässigt får vi en förstärkning inom områden där Mildef tidigare haft vissa luckor, organisatoriskt får vi åtkomst till prioriterade geografiska marknader och operativt bestyckas båda verksamheterna med kompletterande kompetenser och förmågor, säger Björn Karlsson, vd på Mildef Group och nämner framför allt ett land.

– Extra intressant är Handhelds framgångsrika verksamhet i USA där vi ser god potential för att med gemensam kraft växla upp på denna viktiga marknad. Företagen har väldigt små överlapp och kompletterar varandra väl. Vi ser fram emot att tillsammans bygga något större och ännu bättre. Det är dessutom med stor glädje som vi också välkomnar Handhelds medarbetare till Mildef-familjen.