I februari meddelade Tietoevry att man skulle spara 530 miljoner kronor genom att skära ner inom affärsområdet Connect. Nu är det dags för konsultjätten att agera igen. Den här gången är det dock ett annat av de sex affärsområdena som drabbas, Tietoevry Transform.

I ett internt mejl som Computer Sweden tagit del av framgår det att de delar som berörs är Delivery Modernization (här ingår dock inte teamet inom Forest Consulting), SAP-enheter inom Digital Core and Software Engineering samt Delivery management-enheten inom Digital & Devops. Dessutom påverkas roller inom sälj och administration som ”inte genererar intäkter direkt”.

Totalt handlar det om högst 250 roller som ska bort globalt. I Sverige kan 13 procent av Transform drabbas, vilket innebär 80 av affärsområdets 600 roller. Resterande planerade neddragningar är 40 i Finland, 20 i Norge och 110 i Indien. Globalt har Tietoevry Transform runt 3 500 medarbetare.

– Höga produktivitetskrav i kombination med ökade kostnader och löneinflation har påverkat verksamheten inom Tietoevry Transform. För att stärka konkurrenskraften på marknaden har företaget inlett ett åtgärdsprogram som både handlar om att öka graden av automatisering i leveranserna, både för att effektivisera och kostnadsoptimera leveranserna, och om att se över organisationsstrukturen, säger Tietoevrys svenska marknads- och kommunikationschef Ulrika Andersson om vad som utlöst neddragningarna och man hoppas kunna hålla siffrorna nere.

– Medarbetarkonsultationer är alltid det sista alternativet vi överväger. Tietoevry Transform arbetar löpande med att omplacera talanger och förbättra utnyttjandegraden på konsulterna, och det kommer vi också att fortsätta med framöver.

Totalt har Tietoevry i Sverige cirka 3 700 medarbetare, och Ulrika Andersson säger att man växer inom andra delar av bolaget.

– Framtiden ser väldigt positiv ut då efterfrågan av tjänster inom digitala transformation accelererar, vilket skapar möjligheter för tillväxt.