Den amerikanska myndigheten National Institutes of Health (NIH) har öronmärkt 14 miljoner dollar till ett forskningsprojekt som ska analysera hur våra röster ändras av diverse sjukdomar.

Pengarna ska gå till 12 institutioner som använder sig av artificiell intelligens (AI) för att skapa en databas över hur rösten påverkas av bland annat strupcancer, alzheimers, parkinsons, stroke, ALS, depression, schizofreni, lunginflammation och autism.

När databasen väl står klar kommer den vara till stor hjälp när det gäller att ställa diagnoser och det till en betydligt lägre kostnad än alternativa metoder.

– Rösten är den enklaste biomarkören att samla in och orsakar inga fysiska risker för patienterna, säger professorn Yael Bensoussan i en kommentar till The Register.