I en jobbprognos från Manpower Group är rekryteringsviljan inom it-, tech-, och kommunikationsbranscherna fortsatt stor och växande. Efterfrågan på arbetskraft i de här branscherna har faktiskt aldrig varit större än under 2022, enligt rapporten.

Inför det fjärde kvartalet rapporteras om en brant uppgång. Den så kallade sysselsättningstrenden ligger på +45 procent vilket är en uppgång med 31 procentenheter från förra kvartalet.

Med sysselsättningstrend menas den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar minus den andel som tror att den minskar.

Det här gör it-, tech- och kommunikationsbranscherna till de starkaste i landet just nu, före bank-, finans- och fastighetsbranschen samt parti- och detaljhandeln där sysselsättningstrenden ligger på 39 procent.

–It-, tech- och kommunikationsbranscherna har hämtat sig från förra kvartalets jämförelsevis svaga prognos och har nu den starkaste utvecklingen av samtliga branscher. Rekryteringsviljan är i grunden positiv, men kommer sannolikt leda till att den redan stora kompetensbristen förvärras ytterligare, säger Michael Egnell, vd för Experis Sverige i en kommentar till prognosen.

För Sverige som helhet ligger sysselsättningstrenden på +34 procent för fjärde kvartalet - vilket gör det till den högsta prognosen i Europa vid sidan av Frankrike.