Idag lanseras det nya konsultbolaget Hubbau i Göteborg. Bolaget är en del av startup-plattformen Vinngroup, och de 15 specialiserade bolag som finns inom Vinngroup kommer också att spela en central roll för Hubbau och dess koncept.

Det nya bolaget vill erbjuda ett alternativ till den traditionella rekryteringen, och kommer främst jobba med nyutexaminerade. Målet är att hjälpa kunder med kompetensförsörjning, och inte minst det som visat sig vara en stor utmaning för många bolag med rekryteringbehov, själva onboardingen.

– Vi tar ansvar för kompetensdelen. Ska man till exempel jobba på en batterifabrik så saknas det ofta vissa pusselbitar. Företaget som anställer hamnar ofta i ett moment 22, där man har stort behov av att rekrytera, men samtidigt en väldigt hög arbetsbelastning. Då har man inte alltid tid att lära upp den som ska börja, säger Christian Karlsson, som är en av grundarna till Hubbau.

Han har liksom de två andra grundarna, Victoria Sahlberg och Oscar Hällström lång erfarenhet från konsultvärlden. Trion har sett att det finns behov av hjälp att hitta rätt matchning. En viktig del i det handlar alltså om att låta den nyutexaminerade bygga sin kompetens och erfarenhet.

Det ska ske genom att kunden som ska anställa skräddarsyr ett program som helt är inriktat på verksamhetens utmaningar och behov, något som kommer att göras med hjälp av Vinngroup och dess nätverk.

– Det finns ofta en förväntansbild som kanske inte alltid överensstämmer med verkligheten. Vårt jobb är att tillsammans med kunden jobba på en onboarding-plan. Den nyutexaminerade berättar vad den vill göra. Sedan är vårt jobb att matcha dem med jobb hos våra kunder. Här är det extremt viktigt att göra rätt matchning och lika viktigt att kunna ha en tydlig beskrivning, säger Christian Karlsson.

Han säger att bolagets ambition är att forma hållbara ingenjörer. Det innebär att man är ute hos kunden som konsult hos Hubbau under ungefär ett år, och sedan förhoppningsvis blir anställd.

– Funkar det inte är de ändå kvar hos oss. Det gör att de får en trygg och bra start på arbetslivet. Nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur finns det mycket oro, så det är nog många som uppskattar det här.

Är det några särskilda branscher ni riktar in er på?

– Vi ser att det finns behov inom it, teknik, medtech, fintech och automotive. Alla branscher skriker efter det här.

Verksamheten sjösätts idag, och i början är det fokus på Göteborgsmarknaden. Men målet är att växa på flera ställen.

Hur många räknar ni med att onboarda?

– Svårt att säga någon exakt siffra. Men vårt mål är att hjälpa hundratals talanger ut i arbetslivet, säger Christian Karlsson.