Totalet såldes 19,8 miljoner stationära och bärbara pc i landet under perioden, enligt analysföretaget Canalys.

– Den amerikanska pc-marknaden har nu haft fyra kvartal i rad med fallande leveranser. Men ändå ligger leveranserna överlag högt om man jämför med de nivåer som var före pandemin. Marknaden är fortfarande ganska hälsosam trots olika sorters motvind, som stigande inflation, mättnad i utbildningssektorn och de senaste leveransproblemen som en följd av nedstängningar i Kina, säger Brian Lynch, analytiker på Canalys.

Företagssegmentet är fortsatt starkt medan efterfrågan hos konsumenterna viker.