Amazon har gjort ett stort nummer av att företaget följer 16 principer, varav en är sparsamhet.

Enligt vittnesmål från ett antal före detta anställda rör det sig snarare om dumsnålhet, något som gör att många till sist inte ser något annat val än att byta arbetsgivare.

Businessinsider har tagit del av klagomålen och lyfter fram några exempel på dumsnålheten i en serie artiklar.

Till exempel har de anställda fått nöja sig med undermåliga datorer som knappt går att använda. De har även fått nöja sig med en bildskärm per arbetslag och fått tigga sig till en extra laddare.

Vid ett tillfälle försvann flingpaketen från kontorsköket, detta med motiveringen att det inte är ett sparsamt tänkande att lägga pengar på flingor. En annan gång fick två anställda dela på en bagel, detta då den tilldelade budgeten inte tillät att de fick var sin.

Många av de missnöjda anställda jobbar numera på Google, en arbetsplats som sägs vara raka motsatsen till Amazon.

I sammanhanget kan det påpekas att Amazons grundare Jeff Bezos är världens näst rikaste person med en uppskattad förmögenhet på 150 miljarder dollar.