I början av 2019 bytte konsultmäklaren Zerochaos namn till Workforce Logiq, en ändring som då manifesterades med att man ville visa att man var ett workforce management-bolag ochh inte bara en mäklare.

Nu, tre och ett halvt år senare är det dags igen. Detta efter att det EQT-ägda företaget Pro Unlimited igår meddelade att man byter namn till Magnit. Och eftersom det bolag som numera heter Magnit äger svenska Workforce Logiq sedan 2021, så passar man även på att döpa om den verksamheten.

Namnbytet träder i kraft direkt och uppges vara en del av en större omprofilering, där man har som syfte ”att kraftsamla och ta en ledande roll i den digitala transformationen av den moderna arbetsmarknaden och dess processer”. Till namnet finns även den extra taglinen The Evolution of Work, som ska signalera ambitionen att hjälpa företag säkra sin kompetensförsörjning.

Magnit har idag runt 3 000 anställda globalt, av vilka 110 finns i Norden.

– Arbetsmarknadens karaktär är under förändring och vårt företag utvecklas i linje med det. Under de senaste 30 åren har Pro Unlimited gjort sig kända som en föregångare inom tjänster för kompetensförsörjning. Tillsammans med våra kunder har vi nu utvecklats från ett tjänsteföretag till en branschledande plattform med integrerade tjänster inom digital kompetensförsörjning och hantering av extern arbetskraft, säger Magnits vd Kevin Akeroyd.