Hybridarbetet har i många avseenden varit en stor framgång hittills, åtminstone ur arbetstagarnas perspektiv. Men modellen kan komma att sättas under press nu med hög inflation, höga energipriser och en förväntad lågkonjunktur. Det skriver tekniksajten ZDNet som refererar till en ny undersökning.

Enligt siffror från Storbritanniens Office for National Statistics arbetar för närvarande tre av tio anställda på distans, åtminstone en del av tiden. De som gör det anser att de på det sättet får en bättre balans mellan arbete och privatliv (78 procent), de har färre distraktioner (53 procent) och de kan få mer arbete gjort (53 procent).

De vill således fortsätta med detta. Men arbetsgivarna kan ha andra planer, skriver ZDNet. Enligt en ny rapport från A.Team och MassChallenge planerar 55 procent av it-ledarna att be personalen att arbeta mer från kontoret det närmaste året. Dessutom anser 53 procent att en ekonomisk nedgång ”skulle göra det lättare att kräva att anställda återvänder till kontoret”.

Om rekryteringstakten går ner och om neddragningar görs så kan arbetsgivarna få det lättare att genomföra sådana förändringar.

Ytterligare en aspekt är att det kan bli dyrare att arbeta hemifrån som en följd av de dyrare energipriserna - något som kan utgöra ett incitament för arbetstagare att i högre grad arbeta från kontoret.