Iver vann Bergman & Bevings upphandling och ska därmed leverera vad man kallar en komplett it-infrastrukturlösning, där det bland annat ingår Office 365-tjänster, serverdrift, kommunikationstjänster, kundportal samt supporttjänster.

Bergman & Beving, som förvärvar och utvecklar företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produkter till industri- och byggsektorerna, är noterat på Nasdaq Stockholm, och finns i över 25 länder, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor.

– Vårt val av huvudleverantör för vår it-infrastruktur skedde efter en gedigen upphandlingsprocess där vi utöver hygienkrav som regelefterlevnad, cybersäkerhet och stabil drift även sökte en kulturell och storleksmässig matchning. I vår koncern har bolagen ett stort decentraliserat ansvar och Ivers personliga engagemang och bevisade kundnöjdhet passar vår decentraliserade modell, säger Leif Lemke, it-chef på Bergman & Beving.

– Vi har kunnat presentera ett relevant tjänsteerbjudande som matchar Bergman & Bevings prioriteringar och behov. Därutöver har vi bred erfarenhet från komplexa leveranser till liknande företag i branschen som kommer tillföra stort värde till vår leverans och vårt samarbete, säger Magnus Furmarker, affärsutvecklingschef på Iver.