Internet Society, ISOC, den organisation som stödjer och driver på utvecklingen av internet, och som samordnar arbetet i andra ledande internetorganisationer, vill se att utvecklingen påbörjas för ett ramverk för routing inom internet för solsystemet.

The Register skriver att Internet Societys Interplanetary Networking Special Interest Group, IPNSIG, ska tittat på de existerande metoderna som finns för att dirigera datatrafik i rymden och kommit fram till att det behövs en gemensam interplanetär nätverksarkitektur.

Enligt organisationen behöver fyra principer efterlevas för att ramverket ska kunna användas effektivt. Det behöver vara självgående, gemensamt, interoperabelt och skalbart upp till 100 000 noder. 

Vem som ska ta fram ramverket, vilken teknik som ska användas och hur utvecklingsprocessen ska utformas är just nu oklart.

Läs också: Nu är Starlinks rymdinternet tillgängligt på alla sju kontinenter