I ett uppmärksammat Twitter-inlägg skriver Microsoft Azures tekniska chef Mark Russinovich att det är dags att sluta använda sig av programmeringsspråken C och C++ i nya projekt.

Som lämplig ersättare lyfter Russinovich fram Rust, ett modernt språk som sägs vara mer säkert och pålitligt.

Liknande tongångar har hörts från företrädare för Amazon, Apple, Facebook och Google under de senaste åren. Likaså har Linus Torvalds bestämt att Linux-kärnan ska skrivas om i Rust med början i version 6.1 som just nu är under utveckling.

En av de största fördelarna med Rust är att det är mindre sårbart för minneskorruption jämfört med C och C++. Med tanke på att den sortens problem står för 70 procent av alla sårbarheter som rapporterats sedan 2006 finns alltså mycket att vinna på ett språkbyte.