Säkerhetsforskare vid Wiz har upptäckt en kritisk sårbarhet, Attachme, i Oracle Cloud som kunde låta en kund läsa och skriva data för samtliga andra Oracle Cloud-kunder utan att några tillstånd behövdes.

Efter att ha upptäckt sårbarheten kontaktade Wiz Oracle som ska åtgärdat felet inom 24 timmar. Oracle-kunder ska inte behöva göra något själva.

Det är just nu okänt ifall någon annan part upptäckte sårbarheten innan Wiz säkerhetsfortskare gjorde det. Oracle själva har inte kommenterat det hela.

Läs också: Grupptalan anklagar Oracle för att ha byggt global övervakningsmaskin