I Arbetsförmedlingens nya upphandling var det två bolag som lämnade anbud: Knowit och Sopra Steria. Nu är det klart att Sopra Steria valts ut som leverantör.

Arbetsförmedlingen har beslutat att ha Servicenow som plattform, och därmed såg man även ett utökat behov av konsultstöd. Målet med upphandlingen var att teckna avtal med en leverantör.

Den årliga beställningsvolymen i avtalet med Sopra Steria uppskattas till 34 000 timmar och ramavtalets takvolym är 160 000 timmar. Den maximala löptiden är på fyra år.

– Det här är mycket bra nyheter och vi är så glada och stolta över att ha blivit utvald som ramavtalsleverantör. Vi vill bidra till Arbetsförmedlingens vision med att få människor och företag att växa och ser att vår mångåriga erfarenhet av ledarskap, utveckling och förvaltning inom digitalisering håller hög kvalitet. Vikten av bra partnerskap med våra prioriterade kunder är avgörande och det betyder mycket för oss att vi får fortsatt förtroende av Arbetsförmedlingen, säger Sopra Sterias Sverige-vd Anders Burestig.