Trots att branschen förutser kommande regleringar i många regioner så är datacenteroperatörer inte särskilt förberedda på nya lagkrav.

Samtidigt blir avbrott allt dyrare och framstegen när det gäller energieffektivisering har avstannat. Det här är resultat som framkommer i den stora undersökningen Global Datacenter Survey 2022 som görs av Uptime Institute. I undersökningen deltar datacenterägare och operatörer – däribland några som ansvarar för att hantera infrastrukturen hos världens största it-organisationer.

Att göra ett mer miljömässigt hållbart avtryck är en stor utmaning som många operatörer nu brottas med, enligt rapporten. Ändå framgår det att många operatörer fortfarande inte mäter eller rapporterar viktiga miljödatamått, trots att majoriteten (63 procent) förväntar sig att myndigheterna kommer att avkräva datacenter offentliga rapporter om miljödata inom de kommande fem åren.

85 procent uppger visserligen att de rapporterar sin totala energianvändning och 73 procent rapporterar PUE, power usage effectiveness, alltså hur effektivt ett datacenter använder elektrisk kraft.

Men bara 37 procent uppger att de samlar in data som rör koldioxidutsläpp och bara 39 procent rapporterar sin vattenanvändning.

Uptime Institute rekommenderar alla operatörer att planera för att börja rapportera koldioxidutsläpp som är kopplade till deras datacenters och att vattenförbrukningsdata också samlas in, även om det inte finns några omedelbara lagkrav. Fler och fler myndigheter väntas nämligen ta fasta på de här miljömässiga faktorerna när de tar beslut om datacenter-utveckling i framtiden.

Det framkommer också att antalet avbrott ökar globalt för varje år, även om det inte sker lika snabbt som själva tillväxten för datacenter. I årets undersökning hade 60 procent av operatörerna haft ett avbrott under de senaste tre åren, vilket är en nedgång från 69 procent förra året och 78 procent 2020.

Den visar också att även om de allvarliga avbrotten är färre numera, så är de som väl inträffar mer kostsamma. En fjärdedel av de tillfrågade uppger att deras senaste avbrott kostade dem mer än en miljon dollar i direkta och indirekta kostnader. Det här är en betydande ökning från 2021 och följer en tydlig trend.

Ett skäl till de ökande kostnaderna för avbrott är det tillika ökande beroende av digitala tjänster. Den största orsaken till avbrott är strömproblem. Andra vanliga orsaker är kylningsfel, problem med it-system, mjukvara och nätverk.