Under senare tid har verktyg för text-till-bild som Dall-E, Midjourney, Craiyon och Stable diffusion öppnat för att skapa AI-konst där människor skapar bilder genom att beskriva dem i text.

Förutom att skapa en debatt om vad som är konst har det också uppstått problem kring upphovsrätten till de här bilderna och det har nu fått bildbanken Getty Images att förbjuda uppladdning av AI-genererade bilder till sina bildlager, rapporterar The Verge.

Om det inte finns en tydlig äganderätt till en bild blir det svårt för dem att licensiera den så att andra kan använda den, det blir juridiskt rörigt helt enkelt.

– Det finns verkliga problem när det gäller upphovsrätten till utdata från dessa modeller och obehandlade rättighetsfrågor när det gäller bilderna, bildmetadata och de individer som finns i bilderna", säger vd:n Craig Peters.

Men han vill dock inte säga om Getty Images fått några juridiska krav på sig kopplat till AI-genererat innehåll men säger att det finns ”extremt begränsat” med sådant innehåll på plattformen.

Att verkligen få bort AI-bilder är dock lättare sagt än gjort. Getty Images att förlita sig på att användarna rapporterar dem och samtidigt pågår också ett arbete med att skapa filter – även om inget automatiserat filter är helt tillförlitligt.

Även bildbanken Shutterstock tycks ha begränsat vissa sökningar efter AI-genererat innehåll men har inte infört någon särskild policy kring det.