Marknaden för publika molntjänster domineras stort av Amazon Web Services, Microsoft med Azure och Google Cloud. Totalt står de för runt 81 procent av omsättningen på marknaden.

Nu uppger den brittiska myndigheten Ofcom, som närmast kan liknas vid svenska PTS, att konkurrenssituationen på marknaden för molntjänster kommer att utredas. Det uppger nyhetsbyrån Reuters.

Ofcom uppger även att Storbritannien ska utreda andra digitala marknader, däribland meddelandetjänster som Whatsapp, Facetime och Zoom samt uppkopplade tv och smarta högtalare.

De uppger också att om slutsatsen blir att molnmarknaden inte fungerar bra så kan de rekommendera policyändringar, vidta verkställande åtgärder eller föreslå nya undersökningar.

De planerar att publicera en slutrapport inom tolv månader.