Från Shibuyas håll har man sett hur behovet av att kunna leverera it-tjänster från Sverige ökar. Och det är också därför man nu väljer att bygga ett nytt datacenter i sina lokaler i Borås. Det nya datacentret, som ska vara designat utifrån höga krav på säkerhet och energieffektivitet och uppfylla MSB:s skyddsnivå 3, kommer att byggas av svenska Coromatic, som numera ägs av Eon.

– Med det nya datacentret fullt utbyggt fyrdubblar vi vår kapacitet och tar höjd för att kunna expandera. Vi ser stor efterfrågan på trygga it-tjänster från kunder med höga säkerhetskrav, som vill att deras tjänster ska levereras från svenska datacenter av en erkänd svensk leverantör, säger Marie Berner Moberg, vice vd på Shibuya.

Det nya datacentret utgörs av två separata hallar och har designats som ett rum i rummet. Det har från start tolv rack, och utifrån det ska man sedan expandera stegvis. När det är fullt utbyggt ska datacentret ha 43 rack.

Delar av den befintliga infrastrukturen från Shibuyas tidigare datacenter kommer återanvändas. Coromatic uppger också att energi­effektivitet har varit högt prioriterat, och effektutnyttjandet från varje datarack kommer följas noggrant.

– Den smarta designen och den moderna utrustningen gör att vi kan få ner energikonsumtionen betydligt. Vi tittar även på möjligheterna att använda spillvärmen från datacentret för att värma resten av fastigheten, vilket är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Jonas Toftefors, chef för Operation & Infrastructure Services och programansvarig för etableringen av det nya datacentret.

Bygget påbörjas nu och det beräknas vara inflyttningsklart i december. Projektet tar dock stor hänsyn till den befintliga driften, så Shibuyas kunder kommer successivt flyttas över till det nya datacentret under 2023.

– Vi är stolta över att ha fått vara med som strategiskt bollplank till Shibuya, där vi efter olika analyser och överväganden landade i denna datacenterlösning. Nu vi ser fram emot att leverera ännu ett toppmodernt och grönt datacenter som kan stötta Shibuya i deras framtida expansion och tjänsteutveckling, säger Ann Wingård, ansvarig för Data Center & Connected Workplace på Coromatic.