Under de senaste åren har det utförts ett antal experiment med kortare arbetsvecka, något som både arbetstagarna och arbetsgivarna kan tjäna på.

Enligt en ny enkät från Adaptavist vill 58 procent av de tillfrågade slopa 40-timmarsveckan, detta då de anser att antalet jobbade timmar är ett dåligt mått på hur bra man presterar.

47 procent av de tillfrågade föredrar en modell med fyra arbetsdagar per vecka i stället för fem, något som skulle vara till stor nytta vad gäller att få ihop det så kallade livspusslet.

I och med den pågående pandemin har många vant sig vid att jobba hemifrån och därför har Adaptavist även frågat vilka samarbetsverktyg de föredrar. Här ligger Microsoft Teams och Zoom i topp och det är långt ner till tredjeplacerade Slack.

Vill du veta mer kan du ta del av alla siffror i en rapport med titeln Digital Etiquette: the Reinventing Work Report.