Efter att man tidigare haft allt i egen regi har Svenska Institutet för Standarder, SIS, nu valt en outsourcad lösning med IT-Total som huvudpartner. En speciell aspekt med det nya avtal som tecknats är att det saknas ett fast slutdatum. Detta för att parterna hoppas kunna ta strategiska beslut tillsammans med ambitionen att skapa en moderniserad och trygg it-miljö.

– SIS har ett brett uppdrag där förmågan att uppnå våra långsiktiga mål i högsta grad är beroende av våra it-lösningar. Det nya samarbetet med IT-Total innebär att vi får tillgång till en säker, skalbar och flexibel it-miljö. Tillsammans med en dynamisk avtalsform utan inlåsningseffekter skapar vi ett partnerskap med IT-Total som möjliggör för oss att utvecklas över tid, säger Andreas Bedeus, it-chef på SIS.

Säkerhetsfokus har varit en viktig del för SIS, som vill ha en it-infrastruktur som är säker och tillgänglig, och där man kan dra nytta av storskaliga lösningar. Det var dock inte ekonomiskt eller kompetensmässigt försvarbart att implementera i en ny egen plattform.

– Det känns extra kul att få ingå partnerskap med SIS som vi uppfattar har genomfört en väldigt professionell upphandlingsprocess där inget lämnats åt slumpen. Vår privata molnlösning uppfyller alla SIS nuvarande krav och vi kan successivt titta på att nyttja nya funktioner i publika molnlösningar och gå mot en säker hybrid molnlösning där vi kan nyttja det bästa av två världar, säger Fredrik Rosencrantz chef för Managed Services på IT-Total.