Redan under uppblåsningen av dotcombubblan bringade Professor Hal R Varian ordning bland alla yviga uttalanden om ”Den nya ekonomin”. Tillsammans med Carl Shapiro skrev han bästsäljaren ”Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy” och varnade:
– Den som ignorerar grundläggande ekonomiska principer gör det på egen risk. Tekniken ändras. Ekonomiska lagar gör det inte.

Måste prova nya grepp
När CS träffar honom i Berlin åtta år senare pratar vi om det omdiskuterade Groksterfallet i USAs högsta domstol – ett fall där tillverkaren av en mjukvara för fildelning har hållits ansvarig för användarnas aktiviteter och riskerat skadestånd. Målet har lett till nedläggning av utveckling av fildelningsprogram i USA.
– Det legala systemet bör vara utformat med samhällsekonomisk effektivitet som syfte, kommenterar Hal R Varian fallet.

– Värdet av experimenterande och rätten att testa helt nya modeller är stort och vi måste ge företag möjligheter att pröva nya grepp. Juridiken ska inte nödvändigtvis konservera vissa specifika affärsmodeller.

Hal R Varian kommer också med en förmaning till informationsproducerande branscher:
– Att maximera värdet av sina immaterialla rättigheter är inte samma sak som att söka maximalt skydd för de rättigheterna.

Välbesökt föreläsning
På Wizards of OS höll Hal R Varian en välbesökt föreläsning där han bland annat tog upp patentsystemet. Han menar att problemet med systemet är att kvaliteten på patenten i USA har varit väldigt låg. Företag har tvingats patentera i defensivt syfte.

– Det har lett till en kapprustning. Företagen sitter där med missiler riktade mot varandra. Min uppfattning är att alla inom informationsteknik skulle vilja nedrusta och ha mycket striktare standarder och sluta använda patent till att störa marknaden. Men biotekniken stretar mot.

Ett fenomen som Hal R Varian och Carl Shapiro missade att förutspå i sin storsäljande bok från 1998 är explosionen av ”peer production”, det vill säga de kollektiva produktionsmodeller som används inom Öppen källkod-rörelsen och som har givit oss fenomen som Wikipedia och Flickr.

Vad ligger bakom fenomenet? Hal R Varian illustrerar med ett exempel:
– De flesta författare tjänar inga pengar alls. Men de vill bli lästa. Så det ekonomiska motivet är inte lika viktigt som det mänskliga behovet av kommunikation. Peer production är viktigt men inte helt nytt. Det nya är att de nu har en teknik som låter dem bli hörda.