Europeiska datatillsynsmannen, EDPS (European Data Protection Supervisor) är tillsynsmyndighet för EU:s institutioner, organ och byråer.

Nu ber EDPS Europas högsta domstol att dra tillbaka ett par ändringar i de regler som gör det möjligt för Europol att retroaktivt legalisera sin behandling av personuppgifter om människor utan koppling till brottslig verksamhet. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Detta i ett dokument till den Luxemburgbaserade domstolen som inkom den 16 september.

Det handlar om två ändringar i de regler som styr Europol och trädde i kraft den 28 juni. Före ändringarna var Europol skyldigt att inom sex månader kontrollera om personuppgifter som de samlar in gäller personer som är kopplade till kriminell verksamhet. Om det inte fanns någon sådan koppling skulle uppgifterna raderas senast den 4 januari 2023.

Ändringarna innebär att Europol kan fortsätta lagra data som ännu inte raderats.

EDPS begäran till EU-domstolen handlar om att ”försäkra sig om att EU:s lagstiftare inte i onödan kan 'flytta målstolparna' inom området integritet och dataskydd”, säger EDPS-chefen Wojciech Wiewiorowski i ett uttalande.