Microsoft och Canonical meddelar nu att Linuxdistributörer som kör Windows genom en virtuell maskin via Windows Subsystem for Linux nu kan använda system- och servicehanteraren Systemd.

Den nya funktionen är tillgänglig i version 0.67.6 och senare av Windows Subsystem for Linux 2.

Uppdateringen inträffar inte automatiskt utan behöver ske manuellt för Windows Subsystem for Linux 2 genom Microsoft Store.

Läs också: Rust dyker upp i Linux 6.1 säger Linus Torvalds